Resmi Gazete: www.resmigazete.gov.tr
Tarım ve Orman Bak.: www.tarimorman.gov.tr
T.O. Bak. Gıda ve Kontrol G.M.: www.tarimorman.gov.tr/GKGM
EFSA European Food Safety Authority: www.efsa.europa.eu
International Organisation of Vine and Wine, OIV: www.oiv.int